Internet & IT Solution
Provider
 
ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
  • การประชุมรูปแบบใหม่ที่มาพร้อม ภาพวิดีโอ เสียง และไฟล์เอกสาร ของผู้ร่วมประชุม ตอบสนองทุกความต้องการเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต ก็สามารถประชุมได้จากทั่วโลก ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC Laptop และ Device
  • เชิญผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน Email  โดยใช้ Secured Link หรือ PIN Code เพิ่มความปลอดภัยในการประชุม
  • รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุด 50 คนต่อห้อง หรือสูงสุด 1000 คนในรูปแบบ Live Broadcast (Webinar)
  • ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการเดินทาง เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ
ANET Company Limited

23 อาคารเอนิว ซ.เจริญนคร 14 ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

   +66(0)2-861-1555 หรือ     

2017 ©. All Rights Reserved | Privacy Policy