Worldclass Property Management Software With Affordable Price
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงแรม
ANET HOTEL SOLUTION HOTSOFT 8
HOTSOFT 8 คืออะไร?

     ระบบบริหารจัดการโรงแรมครบวงจร เหมาะสำหรับโรงแรมขนาดเล็ก ไปจนถึงโรงแรมขนาดใหญ่ เป็นระบบที่สามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างครอบคลุม ด้วยการออกแบบแยกส่วนได้อย่างสมบูรณ์ 
Hotsoft8 สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจ
ANET HOTEL SOLUTION HOTSOFT 8-1
User Interface
HotSoft 8 ประกอบด้วย แถบเครื่องมือในหน้าจอหลักโดยมีแท็บและปุ่มที่เชื่อมไปยังฟังก์ชันต่าง ๆ ง่ายต่อการใช้งาน
ANET HOTEL SOLUTION HOTSOFT 8-2
Booking Interface
HotSoft 8 แสดงมุมมองทั้งในอดีต ปัจจุบัน และที่คาดการณ์ไว้เป็นช่วงเวลาสูงสุดถึง 4 สัปดาห์ในแต่ละครั้ง ผู้ใช้สามารถทำการจองใหม่จากหน้าจอนี้เช่นเดียวกับการจองห้องประชุมและการจองห้องพักแบบกลุ่ม
ANET HOTEL SOLUTION HOTSOFT 8-3
Statistic & Report
HotSoft 8 สามารถแสดงรายละเอียดจำนวนห้องพักที่ถูกจอง จำนวนห้องพักที่ว่าง พร้อมทั้งรายละเอียดของผู้เข้าพักผ่านหน้าจอหลัก ย้อนหลังได้สูงสุด 4 สัปดาห์