ANET HOTEL SOLUTION
HOTEL SOLUTION
Hotel Solution เทคโนโลยีที่ทำให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงกับความต้องการในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
ANET HOTEL SOLUTION 1
HOTEL SOLUTION คืออะไร?

บริการแบบ One Stop Service ออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง พร้อมให้บริการบำรุงรักษา ระบบ ICT ภายในโรงแรม เช่น ระบบ Wifi ระบบ IPTV IP-Phone ระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงระบบ Server ต่างๆ ของโรงแรม