พึงระวังโดเมนที่มีคำว่า War มักจะโดนขอเรียกดูเอกสาร
Date : 22/10/2019
จดโดเมนไม่ใช่ว่าจะจดคำว่าอะไรก็ได้เพราะหลาย ๆ คำเป็นคำต้องห้าม หรือคำที่ส่อถึงแง่ลบ และอันตราย    

จดโดเมนไม่ใช่ว่าจะจดคำว่าอะไรก็ได้เพราะหลาย ๆ คำเป็นคำต้องห้าม หรือคำที่ส่อถึงแง่ลบ และอันตราย ซึ่งจะมีปัญหากับโดเมนภาษาอังกฤษที่อ่านออกเสียงเป็นชื่อธุรกิจภาษาไทย  อย่างชื่อโดเมนที่มีคำว่า “War” อ่านเป็นภาษาไทยว่า “วาร์” ซึ่งอาจเป็นชื่อของเจ้ากิจการ หรือชื่อธุรกิจ ซึ่งไม่มีความหมายแง่ลบในภาษาไทย แต่ความหมายในภาษาอังกฤษคำว่า “War” นี้ คือสงคราม ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ความขัดแย้ง และอาวุธ มีผลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้คน

            ดังนั้นผู้ดูแลโดเมน หรือหน่วยงานดูและด้านความปลอดภัยอาจสงสัยในชื่อโดเมนของคุณ พวกเขาจะเรียกดูเอกสารการจดโดเมน เช่นเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือเอกสารรับรองต่าง ๆ ที่แสดงว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายใด ๆ ถ้าหากคุณเพิกเฉยต่อคำเรียกร้อง ชื่อโดเมนของคุณจะถูกระงับการใช้งาน ตรงนี้คุณต้องพึงระวังในการจดโดเมน นอกจากจะต้องดูตัวอักขระต้องห้ามแล้ว ยังต้องดูคำที่ใช้จดโดเมนอีกด้วย

            อย่างไรก็ตามก่อนจดโดเมน นอกจากต้องเช็คว่าโดเมนนั้นมีคนจดโดเมนไปแล้วหรือไม่ ยังต้องเช็คอีกด้วยว่าชื่อโดเมนของคุณมีความหมาย หรือมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งอันตราย ความขัดแย้ง อาวุธ การก่อการร้าย และคำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่

            นี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่คุณต้องให้ความสำคัญ และพิจารณาอย่างถี่ถ้วน หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้รีบส่งหลักฐานต่าง ๆ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจทันที รวมถึงบอกเหตุหรือคำอธิบายที่ใช้คำต้องห้ามในชื่อโดเมนของคุณอีกด้วย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Domain, Domain Name, โดเมน, ต่ออายุโดเมน, จดโดเมน