จดโดเมน สร้างเว็บไซต์ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
Date : 08/10/2019
นามสกุลของโดเมนเนม (Domain Name) มีความหลากหลาย เนื่องจากมีการแบ่งตามรหัสประเทศ หรือรูปแบบธุรกิจ โดเมนตามรหัสประเทศที่เราใช้อยู่

นามสกุลของโดเมนเนม (Domain Name) มีความหลากหลาย เนื่องจากมีการแบ่งตามรหัสประเทศ หรือรูปแบบธุรกิจ โดเมนตามรหัสประเทศที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ (ccTLD : Country Code Top-Level Domain) ซึ่งด้านขวาสุดของโดเมนเนมจะประกอบไปด้วยตัวอักษร 2 ตัวที่เป็นตัวย่อของแต่ละประเทศ โดยจะอยู่ในการดูและของหน่วยงานกำกับดูแลโดเมนในประเทศนั้น ๆ

          หากธุรกิจใดที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจดโดเมนตามรหัสประเทศ เพื่อเข้าถึงผู้คนในประเทศนั้น ๆ รวมถึงสร้างความมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณมีตัวตน หรือจัดตั้งธุรกิจอยู่ในประเทศนั้น ๆ ด้วย ซึ่งนามสกุลตามรหัสประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศด้วยกัน ได้แก่

   ประเทศ    รหัสประเทศ
ไทย .TH
ลาว .LA
พม่า .MM
มาเลเชีย .MY
เวียดนาม .VN
บรูไน .BN
อินโดนีเชีย .ID
ฟิลิปปินส์ .PH
สิงคโปร์ .SG
กัมพูชา .KH
 
          การจดโดเมนเนม ตามรหัสประเทศต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และใช้เอกสารมากกว่าการจดโดเมนเนมทั่วไปอย่าง .COM, .NET, .SHOP และอื่น ๆ เพราะการจดโดเมนเนมในลักษณะนี้จะพิจารณาจากชื่อบริษัทและเครื่องหมายการค้า ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีตัวแทนที่จะจดทะเบียนบริษัทในประเทศนั้น ๆ พร้อมด้วยเอกสารสถานที่จัดตั้งบริษัท, หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ, หนังสือรับรองบริษัทตัวแทน และหนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ โดยจะต้องรับรองว่าอนุญาตให้ใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดโดเมนเนม