จดโดเมน สร้างเว็บไซต์ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
Date : 08/10/2019
นามสกุลของโดเมนเนม (Domain Name) มีความหลากหลาย เนื่องจากมีการแบ่งตามรหัสประเทศ หรือรูปแบบธุรกิจ โดเมนตามรหัสประเทศที่เราใช้อยู่

นามสกุลของโดเมนเนม (Domain Name) มีความหลากหลาย เนื่องจากมีการแบ่งตามรหัสประเทศ หรือรูปแบบธุรกิจ โดเมนตามรหัสประเทศที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ (ccTLD : Country Code Top-Level Domain) ซึ่งด้านขวาสุดของโดเมนเนมจะประกอบไปด้วยตัวอักษร 2 ตัวที่เป็นตัวย่อของแต่ละประเทศ โดยจะอยู่ในการดูและของหน่วยงานกำกับดูแลโดเมนในประเทศนั้น ๆ

          หากธุรกิจใดที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจดโดเมนตามรหัสประเทศ เพื่อเข้าถึงผู้คนในประเทศนั้น ๆ รวมถึงสร้างความมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณมีตัวตน หรือจัดตั้งธุรกิจอยู่ในประเทศนั้น ๆ ด้วย ซึ่งนามสกุลตามรหัสประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน มีทั้งหมด 10 ประเทศด้วยกัน ได้แก่

  • ประเทศไทย                 : .TH
  • ประเทศลาว                  : .LA  
  • ประเทศพม่า                 : .MM
  • ประเทศมาเลเซีย           : .MY
  • ประเทศเวียดนาม          : .VN
  • ประเทศบรูไน                : .BN
  • ประเทศอินโดนีเซีย        : .ID
  • ประเทศฟิลิปปินส์          : .PH
  • ประเทศสิงคโปร์            : .SG
  • ประเทศกัมพูชา             : .KH

          การจดโดเมนเนม ตามรหัสประเทศต้องมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และใช้เอกสารมากกว่าการจดโดเมนเนมทั่วไปอย่าง .COM, .NET, .SHOP และอื่น ๆ เพราะการจดโดเมนเนมในลักษณะนี้จะพิจารณาจากชื่อบริษัทและเครื่องหมายการค้า ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีตัวแทนที่จะจดทะเบียนบริษัทในประเทศนั้น ๆ พร้อมด้วยเอกสารสถานที่จัดตั้งบริษัท, หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ, หนังสือรับรองบริษัทตัวแทน และหนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ โดยจะต้องรับรองว่าอนุญาตให้ใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดโดเมนเนม