ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .Online
Date : 13/08/2019
ที่มาของชื่อโดเมน .online    
ทำให้เว็บไซต์ถูกปรากฏตัวทางอินเทอร์เน็ตและเป็นที่รู้จักด้วยชื่อโดเมน .ONLINE จะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากการรับรู้ได้ทั่วโลกของ ONLINE และเริ่มต้นสร้างการติดต่อกับผู้คนทั่วโลกได้ทันที ซึ่งใช้งานง่าย และทันสมัย โดยถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ที่ต้องการสร้างจุดยืนบนออนไลน์
            นอกจากนี้ คำว่า ‘Online’ ยังสามารถเข้าใจได้ใน 24 ภาษาทั่วโลก ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและคุล่มธุรกิจอื่น ๆ ได้เกือบทั่วโลก ด้วย 700,00 ชื่อโดเมนปัจจุบันมีคำว่า 'Online' อยู่ข้างหน้าและเลือก .ONLINE เป็นส่วนขยายโดเมน โดย .ONLINE เป็นส่วนขยายที่เปิดโดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทะเบียน ชื่อโดเมนเหมาะกับธุรกิจที่มุ่งเน้นการขายและดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับสื่อออนไลน์ ตัวอย่างเช่น e-commerce, เว็บไซต์ที่มีหน้าร้านเป็นของตนเอง, เว็บไซต์โรงเรียน หรือหน่วยงาน, เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลทำ Portfolio และเว็บไซต์ส่วนตัว เป็นต้น
            ชื่อโดเมน .Online จะสามารถทำให้คุณวางแผนการตลาด เพื่อวางผลิตภัณฑ์และบริการของคุณบนออนไลน์ ผ่านทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ หรือแม้แต่แคมเปญต่าง ๆ จะทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาเว้บไซตืได้โดยง่าย