ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .in.th
Date : 13/08/2019
ที่มาของชื่อโดเมน .in.th    
.in.th เป็นโดเมน 3 ระดับ เช่นเดียวกันกับ ac.th, co.th และ .or.th เป็นต้น โดยที่ .in.th เป็นชื่อโดเมนของคนไทย เท่านั้นและใช้ในประเทศไทย ซึ่งอาจไม่มีคนใช้อย่างแพร่หลายมากเท่ากับชื่อโดเมนอย่าง .com เพราะ .in.th ใช้ได้กับบุคคลธรรมดาทั่วไป, บริษัท, หน่วยงาน, สถาบัน หรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นของคนไทยเท่านั้น มีคนไทยเป็นเจ้าของ โดยเอกสารที่ใช้ในการจดชื่อโดเมน .in.th นั้นก็มีเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น ดังนั้น .in.th จึงเหมาะผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการใช้ความซับซ้อนอะไรมากหนัก ในอนาคตเมื่อมีเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น คนไทยอาจหันมาใช้ .in.th กันเพิ่มมากขึ้นและอาจทำให้มีราคาสูงขึ้นได้