ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .site
Date : 13/08/2019
ที่มาของชื่อโดเมน .site    
.site เป็นชื่อโดเมนประเภท gTLD ที่มีความเป็นสากล โดยไม่มีการเชื่อมโยงกับประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ หน้าที่ของโดเมน .site คือใช้เป็นที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ใช้ทั่วโลกโดยมุ่งหวังให้เป็นโดเมนทั่วไป ไม่มีธีม ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่และไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน เปิดกว้างให้ทั้งนักพัฒนาเว็บ ศิลปิน ทีมกีฬา ผู้ผลิตและอื่น ๆ สามารถใช้งานโดเมนนี้ได้ ในปัจจุบันผู้ดำเนินการจดทะเบียนชื่อโดเมน คือ Radix (DotSite) ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558