ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .xyz
Date : 07/08/2019
ที่มาของโดเมนเนม .xyz
.xyz เป็นชื่อโดเมนระดับบนสุด ได้รับการเสนอชื่อในโครงการโดเมน gTLD ของ ICANN และเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในวันที่ 2 มิถุนายน 2014 คุณสามารถใช้ชื่อโดเมนนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างได้ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2015 .xyz  มีผู้ลงทะเบียนโดเมนถึง 1.5 ล้านราย ซึ่งอาจเป็นเพราะจากการตัดสินใจของ Google ในการใช้ abc.xyz สำหรับเว็บไซต์ บริษัท (Alphabet Inc.) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท ใหญ่รายแรกที่ใช้โดเมนนี้
ณ เดือนมกราคมปี 2016 .xyz เป็นชื่อโดเมนจดทะเบียนที่พบมากบนอินเทอร์เน็ต  และในเดือนมิถุนายน 2016 .xyz เป็นชื่อจดทะเบียนโดเมนระดับบนสุด (gTLD) ที่จดทะเบียนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4บนอินเทอร์เน็ตรองจาก .com, .net และ. org  ตัวอย่างเช่น https://abc.xyz เป็นต้น