ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .org
Date : 07/08/2019
ที่มาของโดเมนเนม .org
.org ย่อมาจาก 'organization' เป็นหนึ่งในชื่อโดเมนระดับบนสุดทั่วไป (TLD) ที่สามารถใช้เมื่อเลือกชื่อโดเมนโดยทั่วไป ซึ่งจะอธิบายถึงตัวตนที่เป็นเจ้าของชื่อโดเมนเป็นชื่อที่ไม่เหมาะในหมวดหมู่อื่น ๆ เพราะโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร พร้อมใช้งานเมื่อปี 2528 ซึ่งไม่ได้ใช้เชิงพาณิชย์ เครือข่าย มหาวิทยาลัย รัฐบาล และทหาร ตัวอย่างเช่น สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย : http://www.nephrothai.org หรือ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า : https://thaipublica.org  เป็นต้น โดยชื่อโดเมนระดับบนสุดจะต้องใช้ในเว็บไซต์และเป็นที่อยู่อีเมล