ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .jp
Date : 07/08/2019
ที่มาของโดเมน .jp
.jp คือโดเมนรหัสประเทศระดับบนสุด (ccTLD) สำหรับประเทศญี่ปุ่น มีการบริหารจัดการโดย Japan Registry Services ในการจัดตั้งโดเมน. jp โดเมนจะได้รับการบริหารโดย JPNIC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารในฐานะที่เป็นผู้ดูแลด้านเทคนิคสำหรับอินเทอร์เน็ตในประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามเนื่องการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ในประเทศญี่ปุ่นจึงเล็งเห็นความสำคัญของจดทะเบียน. jp จึงได้มีการตัดสินใจในการประชุมสามัญครั้งที่ 11 ของ JPNIC เมื่อเดือนธันวาคมปี 2543 เพื่อสร้าง บริษัท ใหม่ที่จะจัดการโดเมน. jp ดังนั้น Japan Registry Service จึงถูกสร้างขึ้นและเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ถือว่าเป็นหน้าที่ของการจดทะเบียนโดเมน. jp อย่างเป็นทางการ
ซึ่งการลงทะเบียน .jp จะได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่นายทะเบียนมีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น และการลงทะเบียนจะดำเนินการผ่านทางทะเบียนที่ได้รับการรับรองและ และชื่อโดเมนที่มีอักขระญี่ปุ่น (คันจิ, ฮิระงะนะ หรือคาตาคานะ) อาจได้รับการจดทะเบียนโดเมนในระดับขั้นที่สอง