ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .club
Date : 07/08/2019
ที่มาโดเมน .club
.club หรือ .CLUB เป็นโดเมนระดับบนสุด (TLD) ซึ่งมีการนำเสนอให้เพิ่มในโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (gTLD) ของ ICANN โดยได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในวันที่ 7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2557
ตามชื่อโดเมนผู้ที่ใช้ที่อยู่เว็บที่ลงท้ายด้วย. club จะเกี่ยวข้องกับแบรนด์ เว็บไซต์แฟนคลับดารา เว็บไซต์กีฬา บริษัทจัดตั้งสมาคม รวมถึงบาร์และคลับต่าง ๆ ทั่วโลก โดยหลังจากเปิดตัวเมื่อปี 2557 มีเว็บไซต์ไทยจดทะเบียนไปมากกว่า 360 เว็บไซต์ ถ้าบริษัทของคุณต้องการเว็บไซต์ที่รวบรวมคนที่ชื่นชอบสิ่งเดียวกัน หรือบริการ และกิจกรรมพิเศษให้กับลูกค้าคุณสามารถใช้ .club ให้มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น