ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .pw
Date : 07/08/2019
ที่มาของชื่อโดเมน .pw
.pw คือโดเมนระดับบนสุดของประเทศ สำหรับประเทศปาเลา (Palau) เดิมทีปาเลาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกเกาะปาเลาในปี พ.ศ. 2540 ได้ นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดย Directi ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการจดทะเบียนกับบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น Professional Web ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป โดยชื่อโดเมน .pw ภายใต้ TLD จะมีให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในประเทศปาเลาเท่านั้น
ชื่อโดเมน .pw ควรจะเป็น namespace สำหรับบุคคลทั่วไปและเป็นธุรกิจที่ต้องการมีสถานะเป็นมืออาชีพบนเว็บ มีโดเมนที่ประสบความสำเร็จมากมาย เช่น .com และ .net มีเพียงไม่กี่แห่งที่ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง เช่น .biz และ .co และไม่มีใครรู้ว่ายังคงมีอยู่เช่น .pro