ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .me
Date : 07/08/2019
ที่มาของชื่อโดเมน .me
คือชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ สำหรับประเทศมอนเตเนโกร ซึ่งตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการจดทะเบียนโดย doMEn ซึ่งสัญญาจะเริ่มต้นหลังจากกระบวนการเสนอราคาที่ดำเนินการโดยรัฐบาลของประเทศมอนเตเนโกร และเปิดตัวผ่านหน่วยงานจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองทั่วโลก เริ่มต้นให้จดทะเบียนชื่อโดเมนนี้ในปี 2549
นอกจากนี้ชื่อโดเมนของ .me ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัท และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมกับมอนเตเนโกร โดยชื่อโดเมนสำหรับประเทศนี้จะช่วยให้บริษัทของคุณมีภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงหลักฐานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อลูกค้าในในประเทศมอนเตเนโกรได้