ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .Net  
Date : 07/08/2019
ที่มาของโดเมนเนม .net
.net คือโดเมนที่เป็นทั้งกลยุทธ์ทางธุรกิจจาก Microsoft และชุดของการสนับสนุนการเขียนโปรแกรมสำหรับสิ่งที่เรียกว่า Web Service ที่มีศักยภาพในการใช้งานในเว็บไซต์มากกว่าคอมพิวเตอร์สำหรับบริการต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของบุคคล ระบบ และอุปกรณ์ผ่านทางซอฟต์แวร์ทำให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปัน และใช้ข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ โปรแกรม และคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
เป้าหมายของไมโครซอฟท์ คือการให้ผู้ใช้ส่วนบุคคลและธุรกิจมี Interface สำหรับการทำงานร่วมกันและใช้งานเว็บได้อย่างลงตัว สำหรับแอพพลิเคชันและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความมุ่งเน้นที่เว็บเบราว์เซอร์มากขึ้น โดยโดเมน .net ยังรวมถึง Server, Building-block service เช่น การจัดเก็บข้อมูลบนเว็บ และซอฟต์แวร์อุปกรณ์ ที่ทางไมโครซอฟต์ให้บริการตรวจสอบเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Microsoft เท่านั้น นอกจากนี้โดเมน .net ยังเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีความสามารถในการพัฒนาแอพพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว