รู้จักเทคโนโลยี Fiber to the home (FTTH)
Date : 07/08/2019
Fiber to the home (FTTH) หรือที่เรียกว่า 'Fiber to the premises' (FTTP) เป็นเทคโนโลยีในการรับ-ส่ง ข้อมูลที่ทันสมัย 
ซึ่งการติดตั้งใช้ใยแก้วนำแสงจากจุดศูนย์กลางตรงไปยังอาคารแต่ละหลัง เช่นที่อยู่อาศัย อาคารอพาร์ตเมนต์ และธุรกิจ เพื่อให้มีความเร็วสูง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบ FTTH จะช่วยเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อที่มีให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่น ๆ
ในขณะที่ FTTH จะเชื่อมต่อความเร็วสูงสุดถึง 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งเร็วกว่า Modem ทั่วไปหรือการเชื่อมต่อ DSL (Digital Subscriber Line) ถึง 20 ถึง 100 เท่า ดังนั้นการใช้ FTTH ในขนาดใหญ่จะมีราคาแพง เพราะต้องทำการติดตั้งชุดสายเคเบิลใหม่ผ่าน 'การเชื่อมโยงล่าสุด' จากสายไฟเบอร์ออปติคที่มีอยู่กับผู้ใช้แต่ละราย โดยในปัจจุบันชุมชนบางแห่งกำลังใช้บริการ 'Fiber to the Edge' (FTTC) เป็นการติดตั้งและใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสงไปยังบริเวณที่อยู่ใกล้บ้านเรือน หรือธุรกิจโดยมีสื่อ 'ทองแดง' ที่มีสัญญาณระหว่างขอบและผู้ใช้ .