Web conferencing คืออะไร?  
Date : 17/07/2019
Web conferencing หรือการประชุมผ่านเว็บ ช่วยให้สามารถแบ่งปันหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่านทางแอพพลิเคชันแต่ละตัว
Web conferencing หรือการประชุมผ่านเว็บ ช่วยให้สามารถแบ่งปันหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผ่านทางแอพพลิเคชันแต่ละตัว หรือเนื้อหาบนเว็บได้แบบเรียลไทม์ระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่อง หรือมากกว่านั้น รวมไปถึงเครื่องโทรศัพท์มือถือด้วย ซึ่งแพลตฟอร์มการประชุมผ่านเว็บอาจจะมีตามอินเทอร์เน็ตและส่งผ่านทางซอฟต์แวร์ โดยเป็นบริการ (SaaS) หรืออาจทำงานภายในศูนย์ข้อมูลองค์กรในรูปแบบการส่งในสถานที่เดียวกัน
แพลตฟอร์มการประชุมผ่านเว็บ ส่วนใหญ่สนับสนุนการประชุมทางเสียงและวิดีโอ แพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มยังรองรับคำอธิบายประกอบของหน้าจอการสำรวจ การจัดการลำโพง การสนทนา การแชร์กระดานไวท์บอร์ดและอื่น ๆ อีกมากมาย แพลตฟอร์มที่สนับสนุนการประชุมทางวิดีโอ อาจรวมเข้ากับระบบการประชุมทางวิดีโอในห้องด้วย เพราะการประชุมทางเว็บช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการประชุมทางธุรกิจ การนำเสนองาน นำเสนอการศึกษาออนไลน์ และให้การสนับสนุนลูกค้าโดยตรงผ่านการควบคุมเมาส์ ด้วยแป้นพิมพ์ระยะไกล การควบคุมเซสชั่นสามารถส่งผ่านไปมาระหว่างผู้ใช้งานได้ ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมจึงสามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายการหลักได้
แพลตฟอร์มการประชุมทางเว็บส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บเบราเซอร์ แต่การดาวน์โหลดและติดตั้ง client  มักจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะทั้งหมด อย่างเช่นการประชุมทางเสียงและวิดีโอและการแชร์เนื้อหา