ความแตกต่างของ Internet กับ Web  
Date : 17/07/2019
ในหลาย ๆ ครั้งผู้คนมักใช้คำว่า 'อินเทอร์เน็ต (Internet)' และ 'เว็บ (Web)' สลับกัน แต่การใช้งานนี้ไม่ถูกต้องทางเทคนิค
เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ใหญ่โตนับพันล้านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ โดยที่อุปกรณ์แต่ละเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ตราบเท่าที่ทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่ Web ประกอบด้วยหน้าเว็บทั้งหมดที่คุณสามารถเปิดดูได้ก็ต่อเมื่อคุณออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณ
            เว็บจะประกอบไปด้วยหน้าดิจิตอลจำนวนหลายพันล้านที่สามารถดูได้ผ่านทางซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ โดยหน้าเว็บเหล่านี้จะประกอบด้วยเนื้อหาหลายประเภท รวมถึงเนื้อหาแบบ Static เช่นหน้าสารานุกรม และเนื้อหาแบบ Dynamic เช่นการขาย ebay หุ้น พยากรณ์อากาศ ข่าวและรายงานการเข้าชมเว็บเพจจะเชื่อมต่อโดยใช้ Hypertext Transfer Protocol ซึ่งเป็นภาษาเขียนโค้ดที่ช่วยให้คุณสามารถข้ามไปที่หน้าเว็บสาธารณะใดก็ได้ โดยการคลิกลิงก์หรือ URL ซึ่งเป็นที่อยู่เฉพาะสำหรับแต่ละเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต
            ฉะนั้นเว็บเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ตที่เป็นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ไม่ได้อยู่ในจุดที่คล้ายคลึงกัน จำเป็นต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อดู World Wide Web (WWW) และเว็บเพจหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ เพราะเว็บเป็นส่วนแบ่งปันข้อมูลของเว็บที่มีชื่อที่กว้างมาก สำหรับหน้า HTML ที่แสดงบนอินเทอร์เน็ต
อ้างอิง : https://www.lifewire.com/difference-between-the-internet-and-the-web-2483335