อินเทอร์เน็ตนั้นสำคัญอย่างไร?  
Date : 17/07/2019
เนื่องจากสิ่งที่เรียกว่า 'อินเทอร์เน็ต (Internet)' เป็นเหมือนห้องสมุดขนาดยักษ์ รวมถึงเป็นกระดานข้อความขนาดใหญ่ที่ใช้ติดต่อสื่อสาร  
มีทั้งเครือข่ายโทรศัพท์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงและคุณสามารถหาสิ่งที่คุณต้องการได้ และพูดอะไรก็ได้ที่คุณต้องการลงบนอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มีกิจกรรมพิเศษ และบล็อกข้อมูลเกี่ยวกับทุกเรื่องสามารถใช้ได้ในเชิงลึกและทันสมัย อยู่บนอินเทอร์เน็ตมากมาย นี่จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างเหลือเชื่อสำหรับทุก ๆ เรื่องที่คุณสามารถจินตนาการได้ เพราะเกือบทุกวิทยาลัย หน่วยงาน งานวิจัย รัฐบาล และองค์กรใช้ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บ
อินเทอร์มีความสำคัญในโลกยุคปัจจุบันหลาย ๆ ด้าน รวมถึงด้านธุรกิจและการพาณิชย์ด้วย เพราะอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญมาก ๆ ในองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งมีดังนี้
1.สร้างการสื่อสารที่รวดเร็ว
สามารถสร้างการสื่อสารกับองค์กรอื่น ๆ พนักงาน ผู้สนับสนุน และผู้บริจาคที่ช่วยเหลือบริษัทของคุณ ทำให้คุณสามารถสร้างจดหมาย ข้อความ อีเมล การสื่อสารผ่านวิดีโอ และอื่น ๆ เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องที่ต้องการเผยแพร่ได้ทั้งองค์กร
2. การเผยแพร่ข้อความไปได้อย่างกว้างขวาง
สามารถเผยแพร่การสัมภาษณ์ การประชุม การเรียนการสอน โดยสามารถช่วยให้คนที่อยู่ห่างไกลสามารถได้รับ: อีเมล, ข้อความ, หน้าเว็บ, รายชื่ออีเมล, กระดานข้อความของเว็บไซต์ ด้วยการประชุมผ่านวิดีโอ และเครื่องมือทางเว็บที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ โดยจะทำให้คุณสามารถมีการฝึกอบรม และการเรียนออนไลน์ได้
3.การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
การค้นคว้าข่าวสาร ประเด็น เอกสาร หรือวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณต้องการทราบ เพราะในปัจจุบันในอินเทอร์เน็ตเริ่มมี นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่เผยแพร่ออนไลน์แล้ว ตัวอย่างเช่น หนังสือในรูปแบบของ E-Book, เอกสารในรูปแบบของไฟล์ PDF เป็นต้น โดยค้นคว้าผ่านทาง เว็บไซต์เป็นหลัก