ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .Tech
Date : 13/08/2019
ที่มาของชื่อโดเมน .tech    
.tech เป็นชื่อโดเมนที่มุ่งไปที่เทคโนโลยี ได้รับการยอมรับ และมีความสำคัญสำหรับธุรกิจ และผู้ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี .tech คือชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (gTLD) สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่จะบ่งบอกถึงความชำนาญด้านเทคนิคโดยเฉพาะ .tech สร้างขึ้นสำหรับองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีเช่น บริษัท ซอฟต์แวร์ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ บริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงนักเขียน หรือบล็อกที่เกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี