ที่มาของโดเมนเนม (Domain Name) .Asia  
Date : 07/08/2019
ที่มาของชื่อโดเมน .asia
.asia เป็นชื่อโดเมนส่วนขยายที่กำหนดอย่างเป็นทางการ สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดเมนระดับบนสุดตามหมวดทั่วไป โดยบริษัท DotAsia Organisation Ltd.ซึ่ง .asia เปิดให้กับบริษัท บุคคลและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิภาค โดเมน .asia สามารถมองเห็นได้และใช้สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศและเอเชีย การประชุมระดับภูมิภาคและการประชุมสัมมนา รวมถึงศิลปินและคนดังในเอเชีย
ที่อยู่เว็บ (web address) ของชื่อโดเมน .asia ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสาธารณผ่านการเปิดตัวแบบครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Sunrise และ Landrush ตั้งแต่ 9 ตุลาคม 2550 ถึง 12 มีนาคม 2551 โดยเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป และในปี 2556 มีสมาชิกโดเมน .asia ที่จดทะเบียนแล้วเกินกว่า 455,000 ราย ใน 155 ประเทศ